Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.salon-helena.cz a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, telefonů či písemně zaslaných objednávek prostřednictvím uvedených kontaktů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele (prodávajícího) a jeho zákazníků (kupujících).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

a) Důležitá upozornění k objednávkám

Pro veškeré doplňující údaje k objednávkám, např. pro upřesnění objednávané barvy, typu nebo provedení výrobku (pokud toto není dostatečně dáno přímo položkou z přehledu) nebo pro případné další upřesňující údaje, vzkazy a požadavky na prodávajícího je určeno okno, které se zobrazí v dolní části formuláře při kontrole osobních údajů. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem objednávky či jiným způsobem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.

b) Místem dodání zboží

je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

c) Vlastnické právo

ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

d) Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem). Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává dodavateli souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.salon-helena.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH 21%. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě výrazných změn dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zárověň i jako daňový doklad. Platba za zboží je umožněna platbou na dobírku nebo na účet.

Osobní odběr v současné době není možný.

4. Dodací podmínky, expediční lhůty, přepravné

a) Expediční lhůty

Zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději do týdne po obdržení objednávky. Dodavatel si však vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, pokud zboží není momentálně skladem nebo pokud se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O delší expediční lhůtě bude zákazník v každém jednotlivém případě vždy neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.
Pokud se stane, že objednané zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově dodat, bude celá objednávka pozastavena a zákazník bude informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Maximální doba dodání u tohoto typu zboží je cca 14 dnů. Zákazník na základě této informace může požádat o storno objednávky nebo provést její změnu.
V akutních případech je dodavatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po odsouhlasení účtovány náklady s tím spojené.

b) Přepravné

Zboží lze v současné době dopravovat  prostřednictvím  službou PPL - dopravné 119korun + 39korun dobírka.

 

5. Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (přepravce adresáta nenašel, nevyrozuměl o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, atd.), bude zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem, SMS či telefonicky - v závislosti na dostupném kontaktu) se žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.

Není-li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše uvedených kontaktů, bude objednávka stornována. Bude-li zákazníkem požadováno opětovné odeslání zásilky, doúčtuje se k celkové ceně zásilky manipulační poplatek ve skutečné výši dopravného. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. Zákazníka, je-li to možné, na storno objednávky upozorníme.

6. Reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných výrobců, dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Viz. Reklamační řád.

7. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Právo kupujícího na odstoupení

Kupující má právo podle odstavce 6 §53 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodů (tedy i v případě, že je zboží bezvadné). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, informuje o této skutečnosti prodávajícího a zašle zboží v neporušeném a nerozbaleném originálním obalu na adresu prodávajícího, kde bude zboží překontrolováno.

V případě splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze složenkou na adresu kupujícího nebo převodem na bankovní účet, nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží prodávajícím.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

 

8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: helena.sverakova@salon-helena.cz 
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrhprostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresuadr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Provozovatelem tohoto internetového obchodu a dodavatelem nabízeného sortimentu je:

 


Helena Svěráková

Žlutická 37, 323 00 Plzeň
IČO 4332891

 

Telefon: 377 327 759, 602 416 188

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 1.1.2015

Kontaktní formulář
*
*
*

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.